Assumption of Office Ceremony of PCOL CHRISTOPHER R DELA CRUZ, Acting Provincial Director of Oriental Mindoro Police Provincial Office presided by PBGEN TOMAS C APOLINARIO, JR., Regional Director held at Hinirang Hall, Camp Gen. Efigenio C Navarro, Calapan City, Oriental Mindoro on June 26, 2019.

During the activity, Hon. Humerlito A Dolor, Governor, Oriental Mindoro, gave his message from the Book of Romans 13:1-5 as he quoted;

"Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at sila'y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos, na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi."

Bring back the people trust to the Government, he ended.