MENU
  • 1 of 2 E-sumbong
  • 2 of 2 PCR Month 2021

Ugnayan ng Simbahan At Pulisya (USAP) para sa Kabataang MindoreƱo with PMGEN BENIGNO B DURANA, JR., Director, DPCR held at Oriental Mindoro National High School on August 13, 2019.