Ugnayan ng Simbahan At Pulisya (USAP) para sa Kabataang MindoreƱo with PMGEN BENIGNO B DURANA, JR., Director, DPCR held at Oriental Mindoro National High School on August 13, 2019.