Ang PRO MIMAROPA Young Eco-Warriors Child Development Center ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, Agosto 2019.

Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.